Notariusz Katowice

Czynności notarialne

Do katalogu czynności notarialnych świadczonych przez notariusza w naszej Kancelarii Notarialnej w Katowicach należą:
1. akty notarialne – sporządzane gdy wymaga tego przepis prawa albo gdy strony pragną nadać czynności prawnej taką formę, obejmują umowy (np. sprzedaży, darowizny, zamiany, przeniesienia własności, ugody alimentacyjnej) albo oświadczenia (np. ustanowienie hipoteki, pełnomocnictwo)
2. akty poświadczenia dziedziczenia sporządzane w celu przeprowadzanie postępowania spadkowego
3. poświadczenia np. podpisów, kopii, daty pewnej oraz pozostawania przy życiu
4. doręczanie oświadczeń złożonych notariuszowi zarówno w formie ustnej jak i pisemnej wskazanym podmiotom
5. protokoły dotyczące spółek, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, a także dotyczące innych czynności, które mają dla strony znaczenie prawne
6. protesty weksli i czeków
7. depozyty notarialne, to jest przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznych nośnikach danych
8. sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
9. sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów
10. sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów
Kancelaria Notarialna w Katowicach dokonuje czynności notarialnych w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, jednak w takim przypadku niezbędna jest obecność tłumacza przysięgłego.

Notariusz Katowice - Kancelaria Notarialna Katowice A. Reck, M. Wróbel-Konsek | Wykonanie: E-soft24.eu