Notariusz Katowice

Sprawy małżenskie

Stosunki majątkowe między małżonkami reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Stanowi on, że od chwili zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa którą można ograniczyć lub rozszerzyć o przedmioty, które dotychczas należały do majątków osobistych, podpisując u notariusza stosowną umowę majątkową. Istota małżeńskiej umowy majątkowej polega na ustaleniu zasad, według których mają się kształtować stosunki majątkowe małżonków. Zawarcie małżeńskiej umowy majątkowej zależy wyłącznie od woli stron. Wszystkie majątkowe umowy małżeńskie dla swej ważności wymagają zachowania formy aktu notarialnego. Umowa wprowadzająca ustrój rozdzielności majątkowej, rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków oraz inne umowy majątkowe wywołują szereg skutków nie tylko w sferze prawnorodzinnej i rzeczowej, ale również rzutują na sytuację finansową oraz podatkową małżonków. Umowa majątkowa może również zostać podpisana przed zawarciem małżeństwa, a w trakcie małżeństwa można ją zmienić lub rozwiązać. Małżeńska umowa majątkowa może w każdym czasie zostać zmieniona przez zawarcie nowej umowy oraz może w każdym czasie zostać rozwiązana. Obsługując naszych klientów, zawsze mamy na uwadze przede wszystkim indywidualne potrzeby oraz zapewnienie prawnego bezpieczeństwa. Specjalizujemy się w zakresie umów majątkowych małżeńskich oraz umów o podział majątku wspólnego w zakresie ruchomości i nieruchomości, a ponadto pomagamy zawierać porozumienia dotyczące zasad spłaty kredytów. Nasze wieloletnie doświadczenie oraz wykwalifikowani specjaliści pozwolą naszym klientom przechodzić przez powyższe procesy w sposób szybki i bezpieczny.

Zobacz również:

Notariusz Katowice - Kancelaria Notarialna Katowice A. Reck, M. Wróbel-Konsek | Wykonanie: E-soft24.eu