Notariusz Katowice

Wymagane dokumenty do czynności notarialnych

 

CZYNNOŚĆ NOTARIALNAWYMAGANE DOKUMENTY
Sprzedaż nieruchomości gruntowejdowód osobisty, numer księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, zaświadczenie o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego
Sprzedaż lokalu z księgą wieczystądowód osobisty, podstawa nabycia, numer księgi wieczystej
Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokaludowód osobisty, zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej, podstawa nabycia (dodatkowo/ewentualnie: numer księgi wieczystej, zaświadczenie z US w przypadku uprzedniego nabycia w drodze darowizny dokonanej po 1.01.2007 r. albo w drodze dziedziczenia)
Umowa przedwstępnadowód osobisty, podstawa nabycia, numer księgi wieczystej
Umowa deweloperskadowód osobisty, podstawa nabycia, numer księgi wieczystej, prospekt informacyjny wraz z załącznikami
Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomościdowód osobisty, dane pełnomocnika, w przypadku firm umocowanie do pełnomocnictwa jeżeli nie wynika z KRS
Wyodrębnienie lokaludowód osobisty, podstawa nabycia, zaświadczenie o samodzielności, wypis i wyrys z rejestru gruntów
Ustanowienie hipotekidowód osobisty, podstawa nabycia, numer księgi wieczystej, podstawa ustanowienia hipoteki (umowa kredytu bankowego z oświadczeniami banku, umowa pożyczki, inna umowa, z której wynika zobowiązanie zabezpieczane hipoteką),

jeżeli nieruchomość obciążana została nabyta uprzednio w drodze darowizny dokonanej po 1.01.2007 r. albo w drodze dziedziczenia, to dodatkowo zaświadczenie z US o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn

Ustanowienie służebnościdowód osobisty, podstawa nabycia, numer księgi wieczystej,

jeżeli nieruchomość obciążana została nabyta uprzednio w drodze darowizny dokonanej po 1.01.2007 r. albo w drodze dziedziczenia, to dodatkowo zaświadczenie z US o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn

Umowa dożywociadowód osobisty, podstawa nabycia, numer księgi wieczystej,

jeżeli nieruchomość została nabyta uprzednio w drodze darowizny dokonanej po 1.01.2007 r. albo w drodze dziedziczenia, to dodatkowo zaświadczenie z US o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn

Testamentdowód osobisty, dane osób powołanych do spadku, dane identyfikujące przedmioty będące przedmiotem rozrządzeń testamentowych
Założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawadowód osobisty, podstawa nabycia, zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o powierzchni i położeniu, wypis i wyrys z rejestru gruntów
Akt poświadczenia dziedziczeniaakt zgonu spadkodawcy, numer pesel zmarłego, akty urodzenia spadkobierców w przypadku osób które nie zmieniały nazwiska, akty małżeństwa spadkobierców w przypadku osób które zmieniły nazwisko, dowody osobiste spadkobierców, numer księgi wieczystej, akt małżeństwa spadkodawcy
Poświadczenie podpisudowód osobisty
Dział spadkudowód osobisty, zaświadczenie z US o uregulowaniu podatku, podstawa nabycia, odpis prawomocnego postanowienia spadkowego, numer księgi wieczystej/przydział lokalu/zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej
Umowa spółkidowody osobisty wspólników, obowiązki obligatoryjne zgodnie z ustawą
Sprzedaż przedsiębiorstwa z nieruchomościamidowód osobisty, umocowanie do reprezentacji,
Pełnomocnictwo do czynnościdowód osobisty, dane pełnomocnika
Umowa majątkowadowody osobiste, akt małżeństwa
Odrzucenie spadkudowód osobisty, akt zgonu, dane osób które mogą wchodzić do kręgu spadkobierców
Zarząd majątkiem małoletniegoOdpis prawomocnego postanowienia sądu opiekuńczego wyrażającego zgodę na zbycie bądź obciążenie prawem majątku małoletniego
Notariusz Katowice - Kancelaria Notarialna Katowice A. Reck, M. Wróbel-Konsek | Wykonanie: E-soft24.eu