Nowe zasady przy dziedziczeniu. Od 4 listopada 2023 roku wchodzą w życie zmiany w prawie spadkowym

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
24 maja, 2023
nowe zasady dziedziczenie 2023

Od 4 listopada 2023 roku wejdzie w życie nowelizacja przepisów dotyczących prawa spadkowego. Ich głównym celem jest skrócenie postępowań spadkowych oraz ograniczenie liczby osób, które mogą dziedziczyć. Oprócz zmniejszenia formalności, spadkobiercy będą mieć zagwarantowane większe bezpieczeństwo. Jakich zmian należy się spodziewać?

  1. Odrzucanie spadku: Do tej pory złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku zazwyczaj skutkowało przejściem majątku, a w praktyce długów na dzieci. One również musiały odrzucić spadek, aby uchronić się przed problemami finansowymi. Po zmianie przepisów opiekunowie prawni będą mogli, w określonych okolicznościach (art. 101 paragraf 4 Kodeksu cywilnego), zadziałać w imieniu nieletniego lub ubezwłasnowolnionej osoby, bez zezwolenia sądu rodzinnego lub sądu sadku i skomplikowanych formalności. Wystarczy złożenie oświadczenia przed notariuszem.
  2. Termin na odrzucenie spadku: Po zmianie przepisów, wyrażona została wprost zasada, że jeżeli złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku wymaga zezwolenia sądu, bieg terminu do złożenia oświadczenia ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania sądowego w tym zakresie;
  3. Koniec dziedziczenia przez dalekich krewnych: Jedną z bardziej istotnych zmian w prawie spadkowym jest ograniczenie trzeciej grupy spadkowej. Oznacza to koniec dziedziczenia po dalekich krewnych. Według nowych przepisów majątek będzie mógł przypaść wyłącznie dziadkom osoby zmarłej oraz ich dzieciom i wnukom. Tym samym krąg osób, które w praktyce odrzucali spadki po dalekich, często nieznanych im krewnych, bardzo się ograniczy.