Nieruchomości

Umowa sprzedaży nieruchomości

Akt notarialny może sporządzić jedynie notariusz (w niektórych przypadkach może dokonać tego również zastępca notarialny). Notariusz sporządza projekt aktu notarialnego. W tym celu gromadzi wszelkie niezbędne informacje i dokumenty. Zaakceptowany przez obydwie strony akt notarialny jest odczytywany przez notariusza w obecności stron. Strony umowy oraz notariusz parafują poszczególne strony aktu notarialnego oraz podpisują się na jego końcu.

Gwarancja bezpieczeństwa

Zgodnie z ustawą notariusz jest zobowiązany czuwać nad zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Tak samo notariusz nie może dokonać czynności sprzecznej z prawem. Sporządzenie umowy przed notariuszem gwarantuje, że będzie ona zgodna z obowiązującym prawem oraz, że żadna z jej stron nie będzie poszkodowana.

Nieruchomości

Obszar dotyczący nieruchomości jest bardzo obszerny. Kancelaria Notarialna NOTUS sporządza umowy sprzedaży, zamiany, darowizny i przeniesienia własności nieruchomości lokalowych, budynkowych bądź gruntowych oraz spółdzielczych własnościowych praw, służy pomocą również przy ustanawianiu odrębnej własności lokali oraz przy sporządzaniu pełnomocnictw dotyczących nieruchomości.

W tym zakresie również przygotowuje akty notarialne dokumentujące ustanowienie służebności gruntowych, osobistych czy przesyłu.