Nieruchomości

Umowa sprzedaży nieruchomości

Akt notarialny może sporządzić jedynie notariusz (w niektórych przypadkach może dokonać tego również asesor notarialny). Notariusz sporządza projekt aktu notarialnego. W tym celu gromadzi wszelkie niezbędne informacje i dokumenty. Zaakceptowany przez obydwie strony akt notarialny jest odczytywany przez notariusza w obecności stron. Strony umowy oraz notariusz parafują poszczególne strony aktu notarialnego oraz podpisują się na jego końcu.

Gwarancja bezpieczeństwa

Zgodnie z ustawą notariusz jest zobowiązany czuwać nad zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Tak samo notariusz nie może dokonać czynności sprzecznej z prawem. Sporządzenie umowy przed notariuszem gwarantuje, że będzie ona zgodna z obowiązującym prawem oraz, że żadna z jej stron nie będzie poszkodowana.

Nieruchomości

Obszar dotyczący nieruchomości jest bardzo obszerny. Kancelaria Notarialna NOTUS sporządza umowy sprzedaży, zamiany, darowizny i przeniesienia własności nieruchomości lokalowych, budynkowych bądź gruntowych oraz spółdzielczych własnościowych praw, służy pomocą również przy ustanawianiu odrębnej własności lokali oraz przy sporządzaniu pełnomocnictw dotyczących nieruchomości.

W tym zakresie również przygotowuje akty notarialne dokumentujące ustanowienie służebności gruntowych, osobistych czy przesyłu.

Phasellus vestibulum viverra

Fusce ullamcorper tellus nec leo eu turpis egestas. Integer semper tellus

Aliquam fringilla
Sed hendrerit sollicitudin

Nullam consequat tortor, hendrerit nulla luctus eget

Aliquam fringilla