Prawo handlowe

Zgromadzenie wspólników a notariusz

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, notariusz może protokołować każde zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. Czasami jego obecność jest obowiązkowa. Przy zawiązywaniu spółki z o.o. treść umowy spółki jest sporządzana w formie notarialnej. A więc także wszelkie zmiany w treści umowy spółki z o.o. muszą być zaprotokołowane przez notariusza.

Zaprotokołowanie przebiegu zgromadzenia

Przed przystąpieniem do zaprotokołowania zgromadzenia wspólników notariusz przeprowadza czynności sprawdzające - ocenia czy nie ma nieprawidłowości co do zwołania zgromadzenia wspólników oraz czy planowany porządek obrad jest zgodny z prawem. Po dokonaniu weryfikacji notariusz przystępuje do zaprotokołowania przebiegu zgromadzenia wspólników.

Prawo handlowe

Prowadząc wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa, nie można zapomnieć o niezwykle istotnym aspekcie działalności, jakim jest obsługa prawna firm. Jest ona konieczna nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale i podczas bieżącej działalności.

Notus Kancelaria Notarialna zajmuje się przygotowaniem wszelkiego rodzaju dokumentów niezbędnych do ważnego odbycia zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy oraz dokumentuje uchwały poddane pod głosowanie na tych zgromadzeniach. W powyższym zakresie służy pomocą oraz doradza odpowiednie czynności, tak aby zachowane zostały zasady ekonomii oraz ekonomiki postępowania.