Umowy deweloperskie

Szerokie portfolio klientów

Kancelaria Notarialna Notus ma doświadczenie w obsłudze deweloperów budujących apartamentowce zawierające od kilku do kilkuset lokali, domy wolnostojące oraz w zabudowie bliźniaczej czy szeregowej.

Umowy deweloperskie

Umowy deweloperskie zawierane są między deweloperem, czyli przedsiębiorcą a nabywcą. Umowa deweloperska jest umową, na podstawie której deweloper zobowiązuje się po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego (np. po wybudowaniu całego osiedla) do ustanowienia odrębnej własności nieruchomości i przeniesienia jej na nabywcę w zamian za wynagrodzenie z tego tytułu.

Umowa deweloperska nie jest więc umową przenoszącą własność nieruchomości, a jedynie umową zobowiązującą dewelopera do tego – nie wywołuje więc skutków rozporządzających.

Odrębną umowę rozporządzającą zawiera się po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego i na podstawie tej umowy rozporządzającej nabywca uzyskuje prawo własności lokalu mieszkalnego lub prawo własności gruntu zabudowanego domem jednorodzinnym, ewentualnie udział w tym prawie. Pomiędzy umową deweloperską a przenoszącą własność może upłynąć nawet parę lat, dlatego warto już na etapie wstępnym, czyli umowy deweloperskiej sprawdzić treść całej umowy, aby uniknąć w przyszłości wieloletniej walki o skuteczne dochodzenie roszczeń.