Sprzedaż działki – jakie dokumenty są potrzebne u notariusza?

Jakie dokumenty są niezbędne przy sprzedaży mieszkania?
19 października, 2020
zgromadzenie wspólników
Protokół zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
12 maja, 2023

W przypadku sprzedaży nieruchomości w pierwszej kolejności należy przygotować numer księgi wieczystej oraz:

  • Wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej (Starostwo),
  • Zaświadczenie o rewitalizacji (Gmina),
  • Zaświadczenie o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Gmina),
  • Zaświadczenie o lasach (Starostwo).

W przypadku, gdy strona kupująca posiłkuje się kredytem, należy przedłożyć umowę kredytową wraz z zaświadczeniem banku w celu ustanowienia hipoteki.

Należy pamiętać, że jeśli nieruchomość nabyta została w drodze dziedziczenia lub darowizny (po 1/01.2007r.) notariusz wymaga także zaświadczenia z urzędu skarbowego dotyczące podatku od spadków i darowizn.

Kwestia ustroju małżonków zarówno kupujących jak i sprzedających nie jest obojętna – w przypadku, gdy zawarta została umowa majątkowa małżeńska (np. rozdzielność majątkowa, zwana potocznie intercyzą) notariusz będzie wymagał jej okazania.

W sytuacji, gdy na nieruchomości ustanowiona została uprzednio hipoteka, wymagane jest zaświadczenie wierzyciela hipotecznego (banku) o wysokości aktualnego zadłużenia, względnie, gdy kredyt jest już spłacony, zaświadczenia wierzyciela o zgodzie na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

Wszystkie powyższe informacje i dokumenty będą przydatne w procesie tworzenia aktu notarialnego. Każdy przypadek jest inny – notariusz przygotowuje treść aktu notarialnego, zupełnie tak jak krawiec szyje ubranie na miarę.