Notariusz Katowice

Kancelaria Notarialna Notus

Kancelaria Notarialna w Katowicach oferuje profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także z zachowaniem etyki zawodowej notariusza, zapewniając tym samym prawne bezpieczeństwo swoim klientom.

Notariusze naszej kancelarii charakteryzują się rzetelnością, solidnością oraz bogatym doświadczeniem zawodowym, dzięki czemu gwarantujemy klientom najwyższą jakość obsługi. Każdego klienta Kancelaria Notarialna w Katowicach traktuje indywidualnie, z okazanym szacunkiem i należytą powagą.

W naszej kancelarii uzyskają Państwo fachowe i wyczerpujące informacje m.in. w zakresie dokumentów i danych niezbędnych do dokonywania konkretnych czynności notarialnych, potencjalnego wynagrodzenia notariusza czy wysokości podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na notariusz u.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, chętnie na nie odpowiemy zarówno podczas spotkania w siedzibie kancelarii notarialnej, jak również drogą telefoniczną lub mailową w godzinach urzędowania. Wszelkie porady prawne, informacje oraz konsultacje notarialne udzielane są bezpłatnie. Nasi notariusze komunikują się także w języku angielskim.

Notariusz Aleksandra Reck

Notariusz Aleksandra Reck

Notariusz Marta Wróbel-Konsek

Notariusz Marta Wróbel-Konsek

Czynności notarialne

Notariusz jest – zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie –  osobą zaufania publicznego i powoływany zostaje do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności takie mają charakter dokumentu urzędowego.

Podczas dokonywania czynności notarialnych, notariusz zobowiązany jest do czuwania nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których dana czynność może powodować skutki prawne. Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem, obowiązkiem notariusza jest bowiem zapobiegania sporom sądowym.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Jeżeli jednak przemawia za tym charakter czynności bądź też występują szczególne okoliczności, możliwe jest dokonanie czynności notarialnych poza siedzibą kancelarii.

Kancelaria Notarialna w Katowicach dokonuje czynności notarialnych w języku polskim. Na żądanie strony, notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, jednakże w takim przypadku niezbędna jest obecność tłumacza przysięgłego.

Zobacz katalog czynności notarialnych świadczonych przez notariuszy w Kancelarii Notarialnej w Katowicach.

Specjalizacje Kancelarii Notarialnej w Katowicach

Fuzje i przejęcia
Prawo handlowe
Nieruchomości
Sprawy małżeńskie
Sprawy spadkowe
Umowy deweloperskie
powrót

Fuzje i przejęcia

Fuzje, przejęcia i przekształcenia należą do jednych z najbardziej skomplikowanych procesów prawnych wymagających zaangażowania wyspecjalizowanego w tym zakresie notariusza. Posiadamy bogate doświadczenie w tej specjalizacji. Tylko w roku 2014 ogólna wartość transakcji z udziałem naszej Kancelarii przekroczyła ponad 300 mln euro. Dla bezpieczeństwa i komfortu naszych klientów współpracujemy z kancelariami prawnymi oraz rekomendujemy zaufanych doradców podatkowych.

czytaj więcej…

powrót

Prawo handlowe

Naszym klientom korporacyjnym oferujemy kompleksową obsługę prawną zarówno w zakresie zakładania spółek, fundacji i stowarzyszeń, jak i przekształcania, łączenia czy przejmowania spółek już istniejących (tzw. transakcje M&A). Ponadto zapewniamy naszym klientom również bieżącą obsługę prawną zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników (lub walnych zgromadzeń). W ofercie świadczonych przez kancelarię usług znajdują się również te związane z różnego rodzaju kontraktami handlowymi.

Czytaj więcej…

powrót

Nieruchomości

Aby zrealizować postulat pewności obrotu prawnego nieruchomościami, obrót ten dla swej ważności wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Tylko pozornie transakcje dotyczące nieruchomości wydają się łatwe. Naszym celem jest zabezpieczanie interesów stron w możliwie najwyższym stopniu. W ramach tej specjalizacji sporządzamy między innymi umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, zniesienia współwłasności, a ponadto protokołujemy uchwały wspólnot mieszkaniowych oraz pomagamy przy czynnościach podziału bądź łączenia lokali. Doświadczeni w tej dziedzinie prawnicy przygotowują niezbędne umowy oraz wszelkie dokumenty, zwracając jednocześnie uwagę na podatkowe i finansowe aspekty inwestycji.

czytaj więcej…

powrót

Sprawy małżeńskie

Wszystkie majątkowe umowy małżeńskie dla swej ważności wymagają zachowania formy aktu notarialnego. Umowa wprowadzająca ustrój rozdzielności majątkowej, rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków oraz inne umowy majątkowe wywołują szereg skutków nie tylko w sferze prawnorodzinnej i rzeczowej, ale również rzutują na sytuację finansową oraz podatkową małżonków. Obsługując naszych klientów, zawsze mamy na uwadze przede wszystkim indywidualne potrzeby oraz zapewnienie prawnego bezpieczeństwa. Specjalizujemy się w zakresie umów majątkowych małżeńskich oraz umów o podział majątku wspólnego w zakresie ruchomości i nieruchomości, a ponadto pomagamy zawierać porozumienia dotyczące zasad spłaty kredytów. Nasze wieloletnie doświadczenie oraz wykwalifikowani specjaliści pozwolą naszym klientom przechodzić przez powyższe procesy w sposób szybki i bezpieczny.

Czytaj więcej…

powrót

Sprawy spadkowe

Sprawy spadkowe swoim zakresem obejmują wiele umów bądź oświadczeń, które mają niezwykle istotne skutki. Naszym klientom kompleksowo pomagamy uregulować wszelkie sprawy spadkowe, zaczynając od przyjęcia spadku, następnie notarialnego stwierdzenia spadku – które obecnie stanowi alternatywę do długiego postępowania spadkowego prowadzonego przed sądem, kończąc na dokonaniu działu spadku w zakresie wszelkich rzeczy i praw które przysługiwały zmarłemu. Ponadto w ramach tej specjalizacji sporządzamy testamenty oraz umowy o zrzeczenie się dziedziczenia, które w ostateczny i w zasadzie niepodważalny sposób regulują proces dziedziczenia.

Czytaj więcej…

powrót

Umowy deweloperskie

Dnia 29 kwietnia 2012 roku weszła w życie niezwykle istotna ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, która wprowadziła kompleksowe rozwiązania dotyczące transakcji na rynku deweloperskim. Już sama nazwa ustawy wskazuje, że głównym jej celem jest ochrona praw osób nabywających od deweloperów lokal mieszkalny czy też dom jednorodzinny. Umowa deweloperska musi być sporządzona w formie aktu notarialnego, inaczej jest nieważna. Ta najwyższa w polskim porządku prawnym forma ma na celu zapewnić bezpieczeństwo obrotu oraz dokonanie transakcji pod czujnym okiem notariusza, który zobligowany jest zabezpieczyć interesy obu stron. Nasza kancelaria od wielu już lat uczestniczy w procesach deweloperskich, począwszy od nabycia gruntów pod inwestycję, a skończywszy na sprzedaży wybudowanych nieruchomości.

Czytaj więcej…

Lokalizacja

Kancelaria Notarialna NOTUS znajduje się niemal w ścisłym centrum Katowic – tj. przy ul. Gliwickiej 2 (budynek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażony w windę), tuż obok Placu Wolności oraz w sąsiedztwie ulic Sobieskiego i Opolskiej. Dzięki dogodnej lokalizacji dojazd do kancelarii nie stanowi trudności. Parkingi miejskie znajdują się przy wspomnianych ulicach, a przy ul. Sobieskiego do dyspozycji zmotoryzowanych dostępny jest także parking płatny.

Notariusz Notus - Godziny urzędowania

Kancelaria notarialna Katowice


Kancelaria Notarialna czynna:

Nasi notariusze dostępni są dla Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00.

Istnieje możliwość spotkania z notariuszem lub przeprowadzenia czynności notarialnej o innej porze każdego dnia tygodnia, także w weekendy oraz święta. W przypadku zainteresowania spotkaniem poza godzinami funkcjonowania kancelarii, prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia dogodnego terminu.

Notariusz Katowice - Kancelaria Notarialna Katowice A. Reck, M. Wróbel-Konsek | Wykonanie: E-soft24.eu