parallax background

Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz jest osobą zaufania publicznego. Powoływany zostaje przez Ministra Sprawiedliwości do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Istnieje szeroki zakres czynności, których ważność jest ustawowo uzależniona od formy aktu notarialnego (np. umowa sprzedaży nieruchomości). Notariusz często staje się też „gwarantem bezpieczeństwem” przy zawieraniu przez strony czynności niewymagających formy aktu notarialnego bądź notarialnego poświadczenia (np. cesja wierzytelności, poświadczenie podpisów na wekslu). Dzieje się tak np. gdy strony chcą wzmocnić prawny charakter zawieranej transakcji, mieć pewność prawidłowego zawarcia umowy lub po prostu zostać dobrze poinformowani o prawnych konsekwencjach zawieranej czynności.


Sprawdź obszar naszych działań

Akty notarialne, dokumentacja

Akty notarialne, dokumentujące czynności notarialne mają charakter dokumentów urzędowych i stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone. Podczas dokonywania czynności notarialnych, notariusz zobowiązany jest do czuwania nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których dana czynność może powodować skutki prawne. Z uwagi na to, że obowiązkiem notariusza jest zapobieganie sporom sądowym notariusz omawia dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

Nasza kancelaria

Kancelaria Notarialna Notus (notariusz Katowice, ul. Gliwicka 2/8) oferuje profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także z zachowaniem etyki zawodowej notariusza, zapewniając tym samym prawne bezpieczeństwo swoim klientom. Notariusze naszej kancelarii charakteryzują się rzetelnością, solidnością oraz bogatym doświadczeniem zawodowym, dzięki czemu gwarantujemy klientom najwyższą jakość obsługi. Każdego klienta traktujemy indywidualnie, z okazanym szacunkiem i należytą powagą. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, chętnie na nie odpowiemy zarówno podczas spotkania w siedzibie kancelarii notarialnej - w samym centrum Katowic, jak również drogą telefoniczną lub mailową w godzinach urzędowania. Wszelkie porady prawne, informacje oraz konsultacje notarialne udzielane są bezpłatnie. Nasi notariusze komunikują się także w języku angielskim.

Wyjaśniamy treść umów, dbamy o naszych Klientów

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, wiemy, jak ważna dla Państwa jest przejrzysta i zrozumiała forma dokumentów. Dlatego dokładamy wszelkich starań, by treść zawieranych umów była przystępna, a strony były świadome konsekwencji prawnych. Odpowiadamy na wszystkie nurtujące pytania, tak aby mieli Państwo pewność zawieranej czynności notarialnej. Starannie analizujemy też postanowienia samej umowy i w razie wątpliwości bądź niezgodności z prawem, odmawiamy dokonania czynności. Na odmowę dokonania czynności notarialnej przysługuje stronie zażalenie do Sądu Okręgowego w Katowicach.

Co ważne, notariusz Notus, podobnie, jak każda inna kancelaria notarialna jest w obowiązku przestrzegania zasad moralnych i etycznych zawodu notariusza. Ich katalog szczegółowo wymieniony jest w uchwale Krajowej Izby Notarialnej z dnia 12 grudnia 1997 roku Kodeks Etyki Notariusza. Warto jednak nadmienić, że notariusz nie może dokonywać czynności notarialnych, które dotyczą samego notariusza lub jego małżonka, krewnych, powinowatych i innych osób określonych w ustawie Prawo o notariacie. Notariusz, podobnie jak sędzia, ma być bezstronny, stąd między innymi zakaz dokonywania czynności na swoją rzecz.

NOTUS zajmuje się m.in. sprawami spadków i darowizn, akty poświadczenia dziedziczenia, sprzedaż i wynajem nieruchomości czy sprawy z zakresu prawa handlowego i gospodarczego.


Poznaj nas
zespol1zespol2
"Znać prawa nie znaczy trzymać się słów ustaw, lecz ich treści i mocy działania."

Dojazd

Kancelaria Notarialna NOTUS znajduje się w centrum Katowic – tj. przy ulicy Gliwickiej 9/1 (budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażony w windę), tuż obok Placu Wolności oraz w sąsiedztwie ulic Sobieskiego i Opolskiej. Parkingi miejskie znajdują się przy wspomnianych ulicach, a przy ul. Sobieskiego istnieje możliwość skorzystania z usług parkingu płatnego. Dogodna lokalizacja sprawia, że dojazd do kancelarii nie stanowi trudności nawet w tak dużym mieście, jak Katowice. Notariusz Notus to gwarancja świadczenia usług notarialnych szybko, wygodnie i profesjonalnie. Pn, śr, pt 8:00 - 18:00, wt, czw. 8:00 - 17:00 - to godziny otwarcia, w których działa NOTUS Kancelaria Notarialna w Katowicach.