parallax background

Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz jest osobą zaufania publicznego. Powoływany zostaje przez Ministra Sprawiedliwości do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Istnieje szeroki zakres czynności, których ważność jest ustawowo uzależniona od formy aktu notarialnego (np. umowa sprzedaży nieruchomości). Notariusz często staje się też „gwarantem bezpieczeństwem” przy zawieraniu przez strony czynności niewymagających formy aktu notarialnego bądź notarialnego poświadczenia (np. cesja wierzytelności, poświadczenie podpisów na wekslu). Dzieje się tak np. gdy strony chcą wzmocnić prawny charakter zawieranej transakcji, mieć pewność prawidłowego zawarcia umowy lub po prostu zostać dobrze poinformowani o prawnych konsekwencjach zawieranej czynności.


Sprawdź obszar naszych działań

Akty notarialne, dokumentacja

Akty notarialne, dokumentujące czynności notarialne mają charakter dokumentów urzędowych i stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone. Podczas dokonywania czynności notarialnych, notariusz zobowiązany jest do czuwania nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których dana czynność może powodować skutki prawne. Z uwagi na to, że obowiązkiem notariusza jest zapobieganie sporom sądowym notariusz omawia dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.


Celem ułatwienia obsługi klientów Kancelaria na wyłączność dysponuje dwoma miejscami parkingowymi dla klientów Notariusz Katowice - Kancelaria Notarialna NOTUS zaraz przed lokalem kancelarii przy ul. Gliwickiej 9 w Katowicach.

Nasza kancelaria

Kancelaria Notarialna Notus (notariusz Katowice, ul. Gliwicka 9/1) oferuje profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także z zachowaniem etyki zawodowej notariusza, zapewniając tym samym prawne bezpieczeństwo swoim klientom. Notariusze naszej kancelarii charakteryzują się rzetelnością oraz bogatym doświadczeniem zawodowym, dzięki czemu gwarantujemy klientom najwyższą jakość obsługi. Każdego klienta traktujemy indywidualnie, z okazanym szacunkiem i należytą powagą.
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, chętnie na nie odpowiemy zarówno podczas spotkania w siedzibie kancelarii notarialnej - w samym centrum Katowic, jak również drogą telefoniczną lub mailową w godzinach urzędowania. Wszelkie porady prawne, informacje oraz konsultacje notarialne udzielane są bezpłatnie. Nasi notariusze komunikują się także w języku angielskim.

Wyjaśniamy treść umów, dbamy o naszych Klientów

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, wiemy, jak ważna dla Państwa jest przejrzysta i zrozumiała forma dokumentów. Dlatego dokładamy wszelkich starań, by przy dokonywaniu czynności notarialnych treść zawieranych umów była przystępna, a strony były świadome konsekwencji prawnych. Odpowiadamy na wszystkie nurtujące pytania, tak aby mieli Państwo pewność zawieranej czynności notarialnej. Starannie analizujemy też postanowienia samej umowy i w razie wątpliwości bądź niezgodności z prawem, odmawiamy dokonania czynności. Na odmowę dokonania czynności notarialnej przysługuje stronie zażalenie do Sądu Okręgowego w Katowicach.

Co ważne, notariusz w naszej kancelarii notarialnej podobnie, jak każda inna kancelaria notarialna jest w obowiązku przestrzegania zasad moralnych i etycznych zawodu notariusza. Ich katalog szczegółowo wymieniony jest w uchwale Krajowej Izby Notarialnej z dnia 12 grudnia 1997 roku Kodeks Etyki Notariusza. Warto jednak nadmienić, że notariusz nie może dokonywać czynności notarialnych, które dotyczą samego notariusza lub jego małżonka, krewnych, powinowatych i innych osób określonych w ustawie Prawo o notariacie. Notariusz, podobnie jak sędzia, ma być bezstronny, stąd między innymi zakaz dokonywania czynności na swoją rzecz.

Notariusz Katowice NOTUS zajmuje się m.in. sprawami spadków i darowizn, akty poświadczenia dziedziczenia, sprzedaż i wynajem nieruchomości czy sprawy z zakresu prawa handlowego i gospodarczego.


Poznaj nas
zespol1zespol2
"Znać prawa nie znaczy trzymać się słów ustaw, lecz ich treści i mocy działania."

Notariusz Katowice - dojazd do kancelarii

Kancelaria Notarialna notariusz NOTUS znajduje się w centrum Katowic – tj. przy ulicy Gliwickiej 9/1 tuż obok Placu Wolności oraz w sąsiedztwie ulic Sobieskiego i Opolskiej. Przy naszej siedzibie znajdują się dwa miejsca parkingowe dostępne na wyłączność dla klientów kancelarii. Oprócz tego w pobliżu znajdują się parkingi miejskie, a przy ul. Sobieskiego istnieje możliwość skorzystania z usług parkingu płatnego. Dogodna lokalizacja sprawia, że dojazd do kancelarii nie stanowi trudności nawet w tak dużym mieście, jak Katowice. Notariusz Notus to gwarancja świadczenia usług notarialnych szybko, wygodnie i profesjonalnie. Pn, śr, pt 8:00 - 18:00, wt, czw. 8:00 - 17:00 - to godziny otwarcia, w których działa NOTUS Kancelaria Notarialna Katowice.

Najczęściej zadawane pytania

1Jak zwracać się do notariusza?
Do osoby wykonującej zawód notariusza zwracamy się „Panie Notariuszu/Pani Notariusz” albo po staropolsku „Panie Rejencie/Pani Rejent”. Z uwagi na to, że notariusz w niektórych sytuacjach dokonuje czynności równorzędnych z czynnościami podejmowanym przez sąd, w kancelarii notarialnej istnieje możliwość zwracania się do niego „Panie/Pani Sędzio”.
2Jak sprawdzić wiarygodność notariusza?
Aby zostać notariuszem należy skończyć studia prawnicze, odbyć aplikację notarialną (co do zasady) oraz zdać egzamin notarialny, a następnie być powołanym przez Ministra Sprawiedliwości. Tak w wielkim skrócie, w rzeczywistości to trochę bardziej skomplikowane. Notariusze zrzeszeni są w Izbach Notarialnych, których w Polsce jest jedenaście. Każda Izba prowadzi internetowy rejestr notariuszy, to w nim można sprawdzić czy dana osoba podająca się za notariusza rzeczywiście nim jest i może dokonywać wszystkich czynności notarialnych (poświadczenia dziedziczenia, spraw spadków i darowizn i wielu, wielu innych).
3Kto płaci opłatę notarialną przy zakupie mieszkania?
Na popularne określenie „koszty notarialne” składa się nie tylko wynagrodzenie notariusza, ale również podatek od czynności cywilnoprawnych i opłaty sądowe. Te dwie ostatnie pozycje notariusze przesyłają w imieniu kupującego do urzędu skarbowego i sądu wieczystoksięgowego. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie notariusza, to w większości przypadków ponosi je kupujący, ale można umówić się inaczej, np. rozdzielić ten koszt między obie strony umowy.
4Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego - jakie dokumenty są potrzebne?
Najważniejszą kwestią przy odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego jest dochowanie terminu. Termin ten bowiem wynosi 6 miesięcy od chwili, kiedy opiekun prawny (najczęściej rodzic) dowiedział się, że dziecko dziedziczy po zmarłym. Kancelaria notarialna Notus w Katowicach rekomenduje niezwłoczne wystąpienie do sądu rodzinnego właściwego ze względu na miejsce zamieszania dziecka i złożenie stosownego wniosku. Bieg terminu ulega zawieszeniu przez czas rozpatrywania wniosku przez sąd. Opiekun prawny może skutecznie w Kancelarii notarialnej odrzucić spadek imieniem małoletniego, jeżeli będzie miał odpis prawomocnego postanowienia sądu oraz akt zgonu spadkodawcy.
5Co to jest wypis aktu notarialnego?
Dokument, który jest podpisywany przez strony w obecności notariusza to tzw. akt notarialny. Jest to oryginał, z którego notariusz sporządza wypisy. Wypisy aktu notarialnego są idealnym powtórzeniem oryginału i mają taką samą moc. Stąd tak duże znaczenie aktu notarialnego w formie wypisu.
6Kto wybiera notariusza - kupujący czy sprzedający?
Nie ma reguły, ale np. jeżeli sprzedającym jest deweloper, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że to on wybierze notariusza.
7Testament u notariusza - jakie dokumenty są potrzebne?
Ponieważ prawo spadkowe oferuje szeroki wachlarz rozrządzeń testamentowych kancelaria notarialna Notus w Katowicach rekomenduje konsultacje z notariuszem przed spisaniem testamentu. Na wizytę u notariusza należy wziąć dowód osobisty, dane personalne osób powołanych do dziedziczenia/wydziedziczonych oraz numer księgi wieczystej.
8Czy można podważyć testament notarialny?
Tak jak każdy akt notarialny, również testament notarialny jest sporządzany jedynie w przypadku, gdy notariusz nie ma wątpliwości co do stanu świadomości testatora. Ponadto celem uniknięcia wątpliwości czy testator nie działa pod groźbą albo przymusem testament taki jest spisywany bez udziału osób na rzecz których została przewidziana w testamencie jakaś korzyść. Podważenie testamentu następuje w sądzie podczas postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, z reguły podważenie testamentu notarialnego jest trudne i dość skomplikowane.