Koszty notarialne i opłaty sądowe

Koszty notarialne i zwolnienia z opłat

Ile kosztują usługi notariusza? Opłaty notarialne są sztywno określone na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości o wysokości maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Oprócz wskazanych kwot, możliwe jest w wyjątkowych sytuacjach pobranie dodatkowych opłat np. tytułem zwrotu koszów przejazdu. Warto jednak podkreślić, że istnieje możliwość zwolnienia od kosztów wynagrodzenia notariusza. Przewiduje to art. 6 ustawy Prawo o notariacie z 1991 roku.

W kancelarii oprócz wynagrodzenia notariusza płaci się podatki. I tak przy umowie sprzedaży, zamiany, pożyczki czy hipoteki notariusz pobierze podatek od czynności cywilnoprawnych w odpowiedniej stawce, a przy umowie darowizny notariusz pobierze podatek od spadków i darowizn, a jeżeli czynność będzie korzystała ze zwolnienia w zakresie tego podatku, to dokona zgłoszenia do odpowiedniego urzędu skarbowego. Podatki, które notariusz pobiera od stron są wpłacane następnie do urzędu skarbowego. Notariusz pobiera również opłaty sądowe w związku z wpisami do ksiąg wieczystych, które w imieniu klientów przesyła do odpowiednich sądów rejonowych.

Koszty sądowe w sprawach cywilnych
Pobierz plik PDF!
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
Pobierz plik PDF!
Ustawa o podatku od spadków i darowizn
Pobierz plik PDF!
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych
Pobierz plik PDF!