Nasz zespół

Aleksandra Reck

Notariusz

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze procesów fuzji i przejęć spółek (M&A) oraz obsłudze procesów przekształceń przedsiębiorstw. Koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa transakcji nieruchomości. W ramach swoich uprawnień sprawdza akta księgi wieczystej w siedzibie właściwego sądu wieczystoksięgowego, dokonuje audytu dokumentacji prawnej nieruchomości, w szczególności w zakresie dokumentów geodezyjnych oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Przez klientów ceniona jest za wiedzę, profesjonalizm oraz zaangażowanie. Posługuje się językiem angielskim.

Marta Wróbel

Notariusz

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Aplikację notarialna oraz asesurę notarialną odbyła w kancelarii notarialnej w Izbie Katowickiej. Prowadzi Kancelarię Notarialną w Katowicach od 2010 roku. Od roku 2014 prowadzi Kancelarię w formie spółki partnerskiej z notariusz Aleksandrą Reck. Posiada duże do świadczenie w obsłudze czynności notarialnych w toku realizacji wszelkich przedsięwzięć deweloperskich, poczynając od etapu przygotowania projektu umowy deweloperskiej uwzględniającego specyfikę inwestycji oraz charakter działalności dewelopera, aż do etapu zakończenia inwestycji obejmującego przeniesienie własności nieruchomości na klienta. Specjalizuje się ponadto w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego. Przeprowadza postępowania spadkowe oraz wszelkie czynności prawa spadkowego – po wnikliwej analizie dokumentacji, stanu faktycznego oraz interesu indywidualnego klienta. W ramach swoich uprawnień sprawdza akta księgi wieczystej w siedzibie właściwego sądu wieczystoksięgowego. Posługuje się językiem angielskim.