Obszary działalności

Notariusz Katowice – jaki zakres usług?

Kancelaria notarialna Notus świadczy następujący katalog czynności notarialnych:

 • akty notarialne – sporządzane, gdy wymaga tego przepis prawa albo gdy strony pragną nadać czynności prawnej taką formę; obejmują umowy (np. sprzedaży, darowizny, zamiany, przeniesienia własności, ugody alimentacyjne, zrzeczenie się dziedziczenia) albo oświadczenia (np. ustanowienie hipoteki, pełnomocnictwo, odrzucenie spadku);
 • akty poświadczenia dziedziczenia – sporządzane w celu przeprowadzanie postępowania spadkowego;
 • poświadczenia np. podpisów, kopii, daty pewnej oraz pozostawania przy życiu;
 • doręczanie oświadczeń złożonych notariuszowi zarówno w formie ustnej jak i pisemnej wskazanym podmiotom;
 • protokoły dotyczące spółek, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, a także dotyczące innych czynności, które mają dla strony znaczenie prawne, np. protokół niestawiennictwa czy protokół otwarcia sms/maila/strony internetowej;
 • protesty weksli i czeków;
 • depozyty notarialne, czyli przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznych nośnikach danych w związku z dokonywaną inną czynnością w Kancelarii Notarialnej;
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów;
 • sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Nasze biuro notarialne w Katowicach dokonuje czynności notarialnych w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, jednak w takim przypadku niezbędna jest obecność tłumacza przysięgłego.