Aktualności

23 października, 2023
nowe zasady dziedziczenie 2023

Nowe zasady przy dziedziczeniu. Od 4 listopada 2023 roku wchodzą w życie zmiany w prawie spadkowym

Od 4 listopada 2023 roku wejdzie w życie nowelizacja przepisów dotyczących prawa spadkowego. Ich głównym celem jest skrócenie postępowań spadkowych oraz ograniczenie liczby osób, które mogą […]
24 maja, 2023

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Istota spółdzielczego własnościowego prawa Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy – obok użytkowania, służebności, zastawu i hipoteki – do zamkniętego katalogu ograniczonych praw rzeczowych, określanych mianem […]
12 maja, 2023

Czy notariusz może sporządzić akt notarialny poza kancelarią?

Co do zasady, notariusz dokonuje czynności notarialnych w kancelarii notarialnej (art. 3 ustawy – Prawo o notariacie). Tzw. „czynności notarialne wyjazdowe” – odbywające się poza siedzibą […]
12 maja, 2023
zgromadzenie wspólników

Protokół zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgodnie z art. 104 ustawy – Prawo o notariacie notariusz spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem […]
3 listopada, 2021

Sprzedaż działki – jakie dokumenty są potrzebne u notariusza?

W przypadku sprzedaży nieruchomości w pierwszej kolejności należy przygotować numer księgi wieczystej oraz: Wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej (Starostwo), Zaświadczenie o […]
19 października, 2020

Jakie dokumenty są niezbędne przy sprzedaży mieszkania?

Sprzedaż mieszkania z wyodrębnioną księgą wieczystą – jakie dokumenty są potrzebne? Do zawarcia umowy sprzedaży mieszkania stanowiącego nieruchomość lokalową z wyodrębnioną księgą wieczystą konieczne jest wskazanie […]
15 maja, 2020

Przekształcenie użytkowania wieczystego

Użytkowanie wieczyste stanowi prawo podmiotowe polegające na oddaniu w użytkowanie osobie fizycznej lub prawnej nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu bądź […]
7 kwietnia, 2020
sukcesja decyzji administracyjnej

Sukcesja decyzji administracyjnych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa

W ramach Pakietu Przyjazne Prawo zmodyfikowano ustawę o zarządzie sukcesyjnym. Z dniem 1 stycznia 2020 roku pojawiła się możliwość przeniesienia na nabywcę przedsiębiorstwa decyzji administracyjnych związanych […]
7 kwietnia, 2020
zarząd sukcesyjny

Zarząd sukcesyjny? Przedsiębiorco, zabezpiecz swoją firmę na wypadek śmierci!

Losy firmy niejednokrotnie spędzają sen z powiek przedsiębiorcom. Powołując się na cytat Benjamina Franklina – w życiu pewne są tylko śmierć i podatki – o ile, przedsiębiorcy […]
27 marca, 2020
ile kosztuje notariusz wynagrodzenie

Ile kosztuje notariusz?

Ile kosztuje notariusz? To zagadnienie, które nurtuje wielu klientów. Koszty notarialne to tak naprawdę powszechne określenie ogółu kwot płaconych w Kancelarii Notarialnej. Na koszty te składają […]