Sprawy małżeńskie

Bezpłatne konsultacje w kancelarii

Z uwagi na duży ładunek emocjonalny powyższych czynności, przed ich dokonaniem, Kancelaria Notarialna NOTUS zaprasza na wcześniejsze bezpłatne konsultacje.

Sprawy małżeńskie

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami ustrój ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, który w każdej chwili małżonkowie mogą zmienić – rozszerzyć bądź zawęzić albo wyłączyć i wprowadzić ustrój rozdzielności majątkowej bądź dla ochrony strony słabszej ekonomicznie – ustrój rozdzielności majątkowej w wyrównaniem dorobków. Do zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej obowiązkowa jest obecność stron wraz z odpisem skróconym aktu małżeństwa, chyba że umowa taka ma być zawarta jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego.

Po zawarciu umowy rozdzielności majątkowej albo po orzeczeniu przez sąd separacji bądź rozwodu małżonkowie mogą się podzielić majątkiem oraz rozliczyć wydatki i nakłady z majątku wspólnego na majątek osobisty i odwrotnie.