Jakie dokumenty są niezbędne przy sprzedaży mieszkania?

Przekształcenie użytkowania wieczystego
15 maja, 2020
Sprzedaż działki – jakie dokumenty są potrzebne u notariusza?
3 listopada, 2021

Sprzedaż mieszkania z wyodrębnioną księgą wieczystą – jakie dokumenty są potrzebne?

Do zawarcia umowy sprzedaży mieszkania stanowiącego nieruchomość lokalową z wyodrębnioną księgą wieczystą konieczne jest wskazanie numeru księgi wieczystej oraz okazanie na jakiej podstawie został on nabyty (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku/wypis aktu poświadczenia dziedziczenia, inne orzeczenie sądu).

W razie nabycia nieruchomości na podstawie dziedziczenia lub darowizny względnie nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanych począwszy od 1 stycznia 2007 roku niezbędne jest również stosowne Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn (zwolnieniu/przedawnieniu z tego podatku), czasem potrzebne jest również zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o położeniu mieszkania w tzw. strefie rewitalizacji.

Sprzedaż mieszkania ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu

Do zawarcia umowy sprzedaży mieszkania stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu konieczne jest:

  • wskazanie numeru księgi wieczystej, jeśli jest prowadzona dla lokalu
  • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej wskazujące osobę uprawnioną
  • oraz okazanie na jakiej podstawie został on nabyty (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku/wypis  aktu poświadczenia dziedziczenia, inne orzeczenie sądu, czasami przydział lokalu lub inną umowę zawartą ze spółdzielnią mieszkaniową).

W razie nabycia prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia lub darowizny względnie nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanych począwszy od 1 stycznia 2007 roku konieczne jest również stosowne Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn (zwolnieniu/przedawnieniu z tego podatku).

Sprzedaż mieszkania obciążonego hipoteką

W razie sprzedaży lokalu obciążonego hipoteką do zawarcia umowy sprzedaży konieczne jest uzyskanie zaświadczenia o wysokości zadłużenia wraz z numerem rachunku bankowego do spłaty kredytu/innej wierzytelności.

Dodatkowe dokumenty, które Ci się przydadzą

Przy sprzedaży mieszkania zaleca się przedłożenie zaświadczenia o wymeldowaniu z lokalu będącego przedmiotem umowy oraz zaświadczenia o stanie zaległości w opłatach – ze spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej.