Testament – jak przepisać majątek?

rejestr akcjonariuszy
Obowiązek dematerializacji akcji i wdrożenia Rejestru Akcjonariuszy
11 lutego, 2020
ile kosztuje notariusz wynagrodzenie
Ile kosztuje notariusz?
27 marca, 2020
testament spisywanie

Testament jest czynnością niezwykle istotną, albowiem obejmuje on rozrządzenia na wypadek śmierci. Mamy wiele form sporządzania testamentów, ale do najczęstszych należą testamenty zwykłe oraz testamenty notarialne. Obie formy są tak samo ważne, różnica polega na możliwości kwestionowania ważności testamentu.

Testament notarialny jest sporządzany jedynie w przypadku, gdy notariusz nie ma wątpliwości co do stanu świadomości testatora oraz bez udziału osób na rzecz których została przewidziana w testamencie jakaś korzyść.

Podstawowe rozrządzenia testamentowe

Do najważniejszych rozrządzeń testamentowych należą:

  • powołanie do spadku – można spadek pozostawić jednej bądź paru osobom w różnych częściach,
  • wydziedziczenie – w sytuacji, gdy testator chce, aby wskazana osoba po nim nie dziedziczyła, bo jej zachowanie jest naganne względem testatora bądź jego najbliższej rodziny oraz aby osoba ta nie mogła żądać wypłaty tzw. zachowku od spadkobierców,
  • zapis zwykły – polega na zobowiązaniu spadkobiercę do świadczenia majątkowego na rzecz wskazanej osoby, np.  gdy testator chce, aby jego spadkobiercy przekazali określoną sumę pieniędzy na rzecz osoby trzeciej,
  • zapis windykacyjny – to forma przekazania określonej w testamencie rzeczy określonej osobie, najczęściej dotyczy nieruchomości; testament, który ma zawierać zapis windykacyjny musi być spisany w formie aktu notarialnego, inaczej jest nieważny; osoba która nabyła tytułem zapisu windykacyjnego rzecz (np. mieszkanie) musi potwierdzić to nabycie dokumentem – aktem poświadczenia dziedziczenia,
  • powołanie wykonawcy testamentu – czyli takiej osoby, która będzie zarządzać majątkiem spadkowym, spłaci długi spadkowe, w szczególności wykona zapisy zwykłe i polecenia, a następnie wyda spadkobiercom majątek spadkowy zgodnie z wolą spadkodawcy i z ustawą,
  • polecenie – należenie na określoną osobę obowiązku określonego działania bądź zaniechania.

Notariusze informują również o możliwości zastrzeżenia w testamencie, aby przedmioty przypadające małoletniemu dziecku z tytułu darowizny lub testamentu nie były objęte zarządem sprawowanym przez rodziców.

Konsultacje w kancelarii

Kancelaria zachęca do konsultacji z notariuszem przed sporządzeniem testamentu. Przed wizytą u notariusza należy przygotować dowód osobisty oraz dane osoby powołanej do spadku/wydziedziczonej (imię i nazwisko, imiona jej rodziców, datę urodzenia), numer księgi wieczystej.